برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

c (3581)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی پايان‌ نامه كارشناسي ارشد در رشته ي الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی ) ‌ بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران نگارنده: کلثوم گل رخی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3580)

دانشگاه علوم ومعارف قران دانشکده قم موضوع: ارجاعات قران به عهدین راهنما: استادقیومی دانش پژوه: مرتضی رضوانی زاده شهریور1393 چکیده در تحقیق پیش رو در گام نخست به انواع روابط میان قرآن و کتاب مقدس ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3579)

دانشگاه اصفهان دانشکده: اهل البیت (ع) گروه: علوم حدیث پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) استاد ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3578)

دانشكده الهیات و معارف اسلامی عنوان: مشکل جدایی در نظریههای انسجام صدق و توجیه از نظر پویمن، پولاک و هارمان پاياننامه كارشناسي ارشد استاد راهنما: دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی استاد مشاور: دکتر محمد لگنهاوسن ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3577)

دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد پروژه تحقيقاتی كارشناسي رشته علوم قرآنی موضوع: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ استاد راهنما: دکتر مجتبی نوروزی نگارنده: نرجس قاسمی خرداد ماه 1394 تقدیم به امام ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3576)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی زبان و ادبیات فارسی بررسی بازنویسیها و بازآفرینیهای کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389 به وسیلهی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3575)

به نام خداوند جان و خرد دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه عنوان: نقد روانکاوانهی رمان سلوک محمود دولتآبادی و رمان حینترکناالجسر از عبدالرحمن منیف با رویکردی تطبیقی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات تطبیقی (فارسی_ ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3574)

بســـــــــــــم اللّه الـرّحمــــن الرّحیــــــــــــم دانشگاه علّامه طباطبائی دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ترجمۀ بابُ الحكاياتأحمد شَوْقي و تطبيق آن با حكايات پروين اعتصامي استاد راهنما: آقای دكتر عليرضا منوچهريان استاد مشاور: آقای دکتر شیرزاد ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3573)

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی پایاننامه کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی استاد راهنما دکترعبدالحسین فرزاد استادمشاور دکتررضا ناظمیان نگارش زینب کریمی زمستان 1393 تقدیم به همسرم با ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3572)

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی استاد راهنما: آقای دکتر محمدحسن ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3571)

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی مقایسه تحلیلی رمان –پیامبر-ص- اثر زین العابدین رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهیم حسن بیگی از لحاظ صناعت داستان نویسی استاد راهنما: دکتر محمود بشیری استاد مشاور: دکتر احمد تمیم ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3570)

دانشگاه علامه طباطبايي دانشكدۀ ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي عرفان، هرمنوتیک، عشق عُذری تحلیلِ تآویلِ نمادها و مضامین اشعار عُذری در متون عرفانی از قرن نخست تا پایان قرن هفتم هجری رسالۀ دورۀ دکتری زبان ادامه مطلب…